Sözlükte "seminer" ne demek?

1. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı.
2. Üniversitelerde ve yüksekokullarda öğretim üyesinin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen grup çalışması, topluçalışımseminer

Seminer kelimesinin ingilizcesi

n. seminar, symposium
Köken: Fransızca

Seminer ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Seminar.) Kökeni Fransızca’daki "seminaire" kelimesidir. Belirli bir konuda bilimsel tartışmalarda bulunmak üzere bir uzmanın başkanlığında yapılan ve ilgili kimselerin katıldığı toplantı.

--Reklam--